Απαγωγή παιδιών
Greek
Child abduction
English
Niños secuestrados
Spanish
O Rapto De Uma Criança
Portuguese
Kindesentführung
German
English
Death in the sauna
English
Θάνατος στη σάουνα
Greek
Muerte en la sauna
Spanish
Morte Na Sauna
Portuguese
Tod in der Sauna
German
The old theme park
English
Στο παλιό θεματικό πάρκο
Greek
El viejo parque de atracciones
Spanish
O Velho Parque de Diversões
Portuguese
Der alte Vergnügungspark
German
Encerrado
Spanish
Paradise
Spanish
Murder Mistery
Spanish
Detective 444
Spanish
El objeto robado
Spanish
Un misterio inresolvible
Spanish
Un misterio inresolvible
Spanish
La chica desaparecida
Spanish
El asesino misterioso
Spanish
El virus
Spanish
LA CASA DE SANGRE
Spanish
Lorrobotodo y el libro.
Spanish
EL MUNDO AL REVES
Spanish
El Recreo
Spanish
Spanish
Locura en el hotel de la montaña
Spanish
El anillo encantado
Spanish
Yo te creí
Spanish
Misterio en el metro
Spanish
The stolen case of Corona
English
Η κλεμμένη υπόθεση της Κορώνας
Greek
El caso robado de Corona
Spanish
O Misterioso Caso Corona
Portuguese
Der gestohlene Fall von Corona
German
The Missing Clue
English
Το στοιχείο που έλειπε
Greek
La pista perdida
Spanish
A Pista Esquecida
Portuguese
Die fehlende Spur
German
Homicídio da amada Dona Francisca
Portuguese
Lagoa profunda
Portuguese
Noite profunda e fria
Portuguese
O mistério dos computadores desaparecidos
Portuguese
A porta aberta e o cão
Portuguese
Crime na Estrada da Excomungada
Portuguese
O Fantasma da Biblioteca
Portuguese